นาธาน ลอว์ (Nathan Law)

บทความนี้แปลจากแผ่นพับที่ได้จากเพื่อนผมซึ่งไปฮ่องกงมาในปี 2016

เลขาธิการ สหพันธ์นักศึกษาแห่งฮ่องกง (HKFS)

100 ปีที่ผ่านมา ประเทศฮ่องกง ได้เติบโตอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จ ภายใต้การผสมผสานของ สองวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมตะวันตก และ ตะวันออก

การสร้างอนุสรณ์สถานที่สำคัญอันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์มากมาย เป็นส่วนในการสร้างสังคมที่มีชีวิตชีวา และ ทรงพลังโดยมีพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนมารวมอยู่ด้วยกัน แต่โดยการพยายามทำแผนการพัฒนาฮ่องกงนั้น ชีวิตผู้คนมากมายในฮ่องกงต้องเสียสละไป ก็เพื่อความต้องการของการพัฒนานี้

การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์นั้น เพื่อที่จะสร้างทางไปสู่โปรเจ็กต์อสังหาริมทรัพย์ที่หรูหราซึ่งกำลังเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วมากอย่างน่าตกใจ เมื่อเทียบกับผู้คนที่อยู่อาศัยอย่างแออัดมากขึ้น แล้วอะไรคือ “ฮ่องกง” ที่พวกเราต้องการหละ

จากภาพสะท้อนดังกล่าว ผมจึงตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ สมัชชานิติบัญญัติแห่งฮ่องกงให้ได้ และ จะรวมความตั้งใจของสังคมที่จะปกป้องค่านิยมและเอกราช ของฮ่องกงไว้ โดยอาศัยพลังของขบวนการสังคม ผมตั้งมั่นที่ทำคำพูดให้เข้าใจง่าย และ นำการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า ผ่านการปฏิบัติ ผมเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมาก กับ สหพันธ์นักศึกษาแห่งฮ่องกง (HKFS) ในระหว่าง การปฏิวัติร่ม (Umbrella Movement) และ เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม HKFS ที่เข้าไปพูดคุยกับผู้ว่าการเกาะฮ่องกง ในการแสวงหาประชาธิปไตยที่แท้จริง

ทริปต่างประเทศล่าสุด รวมไปถึง การพูดที่มหาวิทยาลัย Standford และ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชาวจีนโพ้นทะเลที่จะนำสถานการณ์สังคม และ การเมืองฮ่องกงในปัจจุบัน ไปสู่เวทีระดับนานาชาติแถวหน้า และ ให้มุมมองถึงการกระทำในฮ่องกงผ่านวิธีที่ไม่ใช้ความรุนแรง ผมมีความเชื่อมั่นอย่างมากที่ฮ่องกงจะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง พร้อมกับเอกราชผ่านขบวนการต่อต้านทั้งภายในและภายนอกรัฐสภา และ การวางแผนเริ่มต้นด้วยตนเองจากพลเมืองชาวฮ่องกง นโยบายสิทธิที่เท่าเทียม แก่กลุ่ม LGBT และ โปรโมท การผ่านกฎหมายที่ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การบริหารจัดการในเมืองด้วยตนเอง ปฏิรูป คณะกรรมการบริหารจัดการเมือง และ ทบทวนระบบการให้เกรด สำหรับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองของสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เพิ่มการจัดการเรียนการสอนสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ปฏิรูปการจัดการมหาวิทยาลัย และ ยุบระบบของผู้บริหารที่ทำเลยเถิดโดยผู้บริหารระดับสูง การอนุรักษ์มรดกของท้องถิ่น และ การพัฒนาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง

Demosistō มีภาระกิจ ในการทำให้ประชาชนสามารถกำหนดชะตากรรมของตนเอง ได้ในฮ่องกง พวกเรามุ่งมั่นที่ให้มีเอกราช และ การริเริ่มด้วยตนเองได้ ในฮ่องกงโดยการประสานอย่างใกล้ชิด กับ การเคลื่อนไหวด้วยตนเองของพลเมืองในสังคม เพื่อที่จะต่อต้านการกดขี่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ พวกนายทุน พวกเรามีจุดมุ่งหมายที่จะนำ ฮ่องกง ไปสู่สังคมแบบพหุนิยมที่มีความเสมอภาค และ ยุติธรรม

เนื่องจาก การเลือกตั้งสมัชชานิติบัญญัติใกล้เข้ามาแล้ว พวกเราตระหนักดีว่า การขาดคนสนับสนุนเบื้องหลังโดยบริษัทนายทุนที่ทรงอิทธิพล หรือ กลุ่มการเมืองที่กลไกการสนับสนุนทางการเงินที่ดี แต่กระนั้น ณ จุดนี้ ก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน Demosistō หวังที่จะเชิญชวนเพื่อนทุกๆคน ตระหนักถึงอนาคตของฮ่องกง ให้การสนับสนุนเราในทางต่อไปนี้

การบริจาค เงินเล็กๆน้อยๆ
demosisto.hk/crowdfunding
ในมุมมองของค่าใช้จ่ายจำนวนมาก การบริจาคแต่ละครั้ง กระตุ้นให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
มาเป็นอาสาสมัคร
demosisto.hk/signup
ตื่นแล้วทำงาน ไปกับเราตามถนนผ่านการลงมือทำโดยตรง และ กิจกรรมต่างๆในแต่ละพื้นที่

Show Comments